İnşaatlarda iş güvenliği önlemlerine dikkat!

İnşaatlarda iş güvenliği önlemlerine dikkat!

is güvenliği ürünleri

Her yıl zayıf güvenlik önlemleri nedeniyle inşaat sektöründe on bine yakın kaza yaşanıyor. Bu kazaların bir kısmı ölümle, bir kısmı ise kalıcı fiziksel engellerle sonuçlanıyor. İş güvenliğinin sağlanması konusunda düzenlenen yönetmeliklere bir çok inşaatta uyulmadığı ya da kısmen uyulduğu su götürmez bir gerçek. Kazaların önlenmesi ve ölümlerin önüne geçilmesi hususunda iş veren veya proje sorumlularına önemli görevler düşüyor. Bu görevler arasında yer almakta olan bazı maddeleri yeniden hatırlayalım:

-İSKELELERİN KONTROLU:
İskeleler; kullanılmaya başlanmadan önce, belirli aralıklarla ve üzerinde değişiklik yapıldığında, belli bir süre kullanılmadığında, deprem, fırtına, sel ve hortum gibi sağlamlığı ve dayanıklılığı etkileyebilecek olaylara maruz kaldığında uzman kişiler tarafından kontrol edilecektir. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK-IV.B Bölüm-II Madde:6.3) 

- YÜK ASANSÖRÜNÜN KONTROLU:
Bütün kaldırma araçları ve bağlantıları, sabitleme-destekleme elemanları da dahil bütün yardımcı kısımları; yürürlükteki mevzuata göre, periyodik olarak kontrol, test ve deneylere tabi tutulacaktır. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği EK-IV.B Bölüm-II Madde:7.1.d) 

- İŞÇİLERE EĞİTİM:
İşverenle; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri işlerindeki riskler, alınması gerekli önlemler ve yasal hak, sorumlulukları konusunda eğitmek zorundadır. Bu eğitimin nasıl ve kimler tarafından verilebileceği gibi hususlar; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte açıklanmıştır. (İş Kanunu Madde:77, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde:4,17) 

- BAŞ KORUYUCULARI (BARET):

Her işveren; İnşaat işlerinde çalışanlara kişisel koruyucu donanım olarak Koruyucu baretler verecektir.
İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır. İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirecektir. İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olacak, temizlik ve bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilecektir. (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde:8, Ek-III-1) 


YÜZ VE GÖZ KORUYUCULARI (GÖZLÜK):

Her işveren; Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri, Sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler (kalafatlama) ve keski ile yontma, biçimlendirme işleri, Taş yontma ve şekillendirme işleri, Civatalama işleri, Talaş çıkaran makinalarla yapılan çalışmalar ve talaş toplama işleri, Presle sıcak demir işleme, Artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması işleri, Aşındırıcı maddelerin sprey halinde kullanılması işleri, Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle yapılan işler, Sıvı spreylerle çalışma, Ergimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma, Radyant ısı ile çalışma, Lazerle çalışma işleri yapılan çalışmalarda çalışanlara Koruyucu gözlükler, yüz siperlikleri veya elle tutulan yüz koruyucuları verecektir.

 

 

İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır. İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirecektir. İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olacak, temizlik ve bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilecektir. (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde:8, Ek-III-3) - EMNİYET KEMERİ:

Her işveren; yüksekten düşme tehlikesi bulunan kısımlarda çalışanlara kişisel koruyucu donanım olarak emniyet kemeri verecektir.
İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır. İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirecektir. İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olacak, temizlik ve bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilecektir. (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde:8, Ek-III-9) 

 

Yeni Ürünler
Sizin için Seçtiklerimiz